Eğitsel Kılavuzluk ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Eğitsel Kılavuzluk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eğitsel Kılavuzluk" ne demek?

 1. Öğrencilerin, kendi olanaklarıyle bir öğrenim dalını ya da bir öğrenim programını seçmeleri ve ona göre ilerlemeleri konusunda onlara yardım etmeyi amaçlayan kılavuzluk alanı.

 2. Meslekle ilgili, toplumsal ve kişisel konular yerine dersler, türlü öğretim programları ve okul yaşayışı ile ilgili sorunlar üzerinde öğrencilere yardımı öngören kılavuzluk etkinliklerine verilen ad.

Eğitsel Kılavuzluk nedir? İlişkili sözcükler

 • Eğitim Yönetimi: 1 – Bir eğitim kurumuna ilişkin bütün işlerin denetimi ve yürütülmesi. 2- Okulun, malî ve işletmeyle ilgili konular dışında, öğretmen ve öğrenciler, öğretim programı ve yöntemleri, ders araç ve gereçleri, kılavuzluk, kol etkinlikleri gibi doğrudan doğruya öğretimle ilgili çalışmalarının denetimi ve yürütülmesi. devamı...
 • Yerleştirme Bölümü: Üniversite, akademi ve yüksek okullara giriş koşulları, açık işler, burs yarışmaları gibi konularda bilgi toplayıp bunları öğrencilere duyuran, istedikleri yüksek okul ve işlere girmelerinde onlara yol gösteren okul kılavuzluk bölümü. devamı...
 • Kişisel Kılavuzluk: Bireye kişisel alışkanlıkları ve tutumları ile özel sorunlarına ilişkin konularda yardımı öngören kılavuzluk türü. devamı...
 • Kılavuzluk Servisi: Bir eğitim kurumunda okuyan öğrencilere kendilerini ve çevrelerini tanıyabilmeleri, yeteneklerini anlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyle örgütlenen kuruluş. devamı...
 • Kılavuzluk Servisi: Bir eğitim kurumunda okuyan öğrencilere kendilerini ve çevrelerini tanıyabilmeleri, yeteneklerini anlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyle örgütlenen kuruluş. devamı...
 • Kılavuzluk Kurulu: Okulun ilgili yönetici ve öğretmenleri ile veli ve öğrencilerden oluşan, kılavuzluk programının öğrencilerin gereksinmelerine uygun ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmasını sağlamakla görevli geçici danışma kurulu. devamı...
 • Yöneltme: Bir ırakgörürü veya gözlem aracını bakılacak yıldıza doğru çevirme işi. Öğrencilerin okul yaşamına, izleyecekleri derslere uyumlarını sağlamayı amaçlama, seçecekleri meslekleri yönlendirme işi. devamı...
 • Geleneksel öğretim Programı: Genellikle akademik ve daha çok kültürel dersler ile konuları kapsayan ve kuramsal çalışmalara olanak sağlayan öğretim programı. devamı...
 • Temel Dersler: Öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirmeyi amaç edinen dersler, örneğin okuma, yazma, kompozisyon, dilbilgisi ile aritmetik dersine verilen ad. Öğrencilere yaşamlarında başarılı olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ya devamı...
 • Temel Dersler: Öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirmeyi amaç edinen dersler, örneğin okuma, yazma, kompozisyon, dilbilgisi ile aritmetik dersine verilen ad. Öğrencilere yaşamlarında başarılı olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ya devamı...

Eğitsel Kılavuzluk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.