Eğitsel Kol Kılavuzu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Eğitsel Kol Kılavuzu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eğitsel Kol Kılavuzu" ne demek?

 1. Okullarda eğitsel kollar ya da öğrenci kolları adı verilen gönüllü kuruluşların çalışmalarını düzenleme ve yürütmede öğrencilere yol gösteren öğretmen.

Eğitsel Kol Kılavuzu nedir? İlişkili sözcükler

 • Karne: Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge. Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından devamı...
 • Demokratik Eğitim: Amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan eğitim. Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer devamı...
 • Pupil: Anat Öğrenci, talebe Huk devamı...
 • Eğitsel Kılavuzluk: Öğrencilerin, kendi olanaklarıyle bir öğrenim dalını ya da bir öğrenim programını seçmeleri ve ona göre ilerlemeleri konusunda onlara yardım etmeyi amaçlayan kılavuzluk alanı. Meslekle ilgili, toplumsal ve kişisel konular yerine devamı...
 • Eğitsel Kollar: Okullarda sınıf dışı eğitim etkinliklerinden bir bölümünün gerçekleşebilmesi için ortak ilgileri bulunan istekli öğrencilerce kurulan ve bir kılavuz öğretmenin gözetimi altında doğrudan doğruya öğrenci başkanlarınca yönetilen eğitsel kuruluşlar. devamı...
 • ıso 9000 Seçim Ve Kullanım Kılavuzu: Kalite güvencesi modellerinin hangi kuruluşlara uygulanabileceği konusunda bilgi veren ve hangi kuruluşların uluslararası kabul görmüş ölçütlere ulaştığını gösteren kullanım belgesi. devamı...
 • Eğitsel Etkinlikler: Okul içinde ya da dışında düzenlenen, eğitsel bir yönü ya da özelliği bulunan, öğrenciler ile öğretmenleri yakından ilgilendiren etkinlikler. Okullarda ders saatları dışında yapılan ve genellikle ya öğrenci derneği ya devamı...
 • Dinleyici öğrenci: Orta dereceli okullar ile yüksek öğretim kurumlarında belli bir derse ya da seminere dinleyici olarak katılan, ancak ödev hazırlamak ve sınava girmek gibi bir yükümlülük altında bulunmayan öğrencilere verilen ad. bk. özel öğrenci. devamı...
 • Sektör Kodu: Bazı iş kollarında çalışmaların ve bürokratik işlemlerin çabuklaştırılması için verilen numara. Bk. iş yeri kütük sayısı devamı...
 • Mektupla öğretim: Bir öğretim kurumu, bir eğitim dairesi ya da özel bir kuruluş tarafından mektupla yürütülen öğretim. Ektupla öğretim kurslarına yazılan öğrencilere ders hazırlamak, onlardan gelen yazılı ödevleri düzeltmek ve değerlendirmekle görevli devamı...

Eğitsel Kol Kılavuzu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.