eğri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eğri kelimesinin manası:

  1. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı.
  2. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves.
  3. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail.
  4. Yanlış bir biçimde
    Örnek: Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı. M. Ş. Esendal
  5. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi.
  6. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.
  7. Bk. kavis
  8. Bir özelliğin yeğinliğindeki değişimleri özetleyen çizgi.

eğri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları