eimmei alışan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eimmei alışan kelimesinin manası:

  1. Çok yüksek mertebesi ve büyük kıymeti olan imamlar. İmam-ı A'zam, İmam-ı Şafii gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: eimme-i âlîşan $)

eimmei alışan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları