eimmei erbaa sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eimmei erbaa kelimesinin manası:

  1. Dört imam. Müslümanların en büyük ve yüksek alimleri ve müctehidlerinden hak mezheb müessisleri olan ve ehl-i imana rehberlik eden büyük imamlar. İsimleri şöyle sıralanabilir: İmam A'zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel. (R.A.) (Osmanlıca'da yazılışı: eimme-i erbaa)

eimmei erbaa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları