Ekin Yayılması ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ekin Yayılması" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ekin Yayılması" ne demek?

 1. Ekin öğelerinin, ekin karmaşıklarının içinde oluştukları toplum ya da toplumsal kümeden başka toplumlara, toplumsal kümelere yayılması.

Ekin Yayılması nedir? İlişkili sözcükler

 • Ekin Karşılaşması: Ekinleri birbirinkinden ayrı olan toplumlar ya da toplumsal kümeler arasında ortaya çıkan ve genellikle çatışmalar, tedirginlikler, toplumsal değişmeler doğuran ilişkilerin tümü. devamı...
 • Uzak Yayılım: Bir topluma ilişkin halk ürünlerinin aralarında tarihsel, coğrafyasal ve toplumsal hiçbir ilişki bulunmayan öteki toplumlara geçmesi olayı. bk. yayılım, uzak açıklama. devamı...
 • Ortak Tasarım: (Durkheim) Toplumsal etkileşmeden doğan ve toplum ya da toplumsal küme üyelerinde benzer duygusal tepkilere yol açarak onlar için ortaklaşa bir anlam kazanan kavram ve simgeler. devamı...
 • Ekinsel Durgunluk: Kimi ekin öğelerinin, özellikle tinsel nitelikte olanların, değişmeye karşı direnmeleri sonucu uyamadıkları bir toplumsal ortam içinde bir süre varlıklarını sürdürmeleri durumu. devamı...
 • Ekin Türü: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede belli bir zamanda geçerli olan özdeksel ve tinsel ekin öğelerinin özelliklerinin tümü. devamı...
 • çekin Kaynaşması: İki çekinin kaynaşıp daha ağır bir çekin oluşturması olayı (hidrojen çekinlerinden helyum yapılması gibi). devamı...
 • Ekinsel Gelişme: Ekin öğelerinde, insanın doğal ve toplumsal çevresini durmadan daha geniş ölçülerde denetimi altına almasına olanak veren değişmeler. devamı...
 • Bogardus ölçeği: Çeşitli soy ya da toplum kümelerinin toplumsal benimsenme düzeylerini saptamak amacıyla geliştirilmiş olan ve en yakın bir ilişkiyi benimseme eğiliminden en uzak bir ilişkiden bile kaçınma eğilimine doğru dizgeli bir düzen içinde sıralanmış sınarlardan oluşan yarsıralayıcı ölçek. bkz. ölçekleme, toplumsal uzaklık ölçeği, toplumsal itim ölçeri. devamı...
 • Toplumcu Gerçekçilik: Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleyen roman türü. Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik devamı...
 • örnekleşim: Toplum yaşamı içinde birey davranışları ya da başka ekin öğeleri için örnek biçimlerin oluşması süreci. devamı...

Ekin Yayılması ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.