Ekinsel Gelişme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ekinsel Gelişme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ekinsel Gelişme" ne demek?

 1. Ekin öğelerinde, insanın doğal ve toplumsal çevresini durmadan daha geniş ölçülerde denetimi altına almasına olanak veren değişmeler.

Ekinsel Gelişme nedir? İlişkili sözcükler

 • Düzdizimsel Ayrıklık: Çok katlı bir yapının her katında yer alan birimlerin, düzdizim çizgisi üzerinde olmasını gerektirmeyen, kimilerinin, ötekilerin bolca ışık ve hava almasına olanak sağlamak üzere daha geride yapılabilmelerine olanak veren kentbilim kuralı. devamı...
 • Kentsel Gelişme: Bir ülkede, kentsel nüfusun artması, kentlerin çoğalması ve bayındır duruma getirilmesi süreci. devamı...
 • Ileriye Doğru Bütünleşme: Firmanın, bir sonraki üretim aşamadaki firmayı ele geçirerek ürünün dağıtım kanallarını denetimi altına alması. devamı...
 • Bedensel Gelişme: Beden yapısının boy, ağırlık, göğüs genişliği, yüz biçimi gibi özellikler ile örgenlerin görevi bakımından değişiklikler göstermesi. devamı...
 • Erken Gelişme: Aynı ırk içerisindeki bazı hayvanların ırka özgü ergin yaşa veya ergin canlı ağırlığa, diğer hayvanlara göre daha kısa sürede ulaşması. devamı...
 • Ortak Sözleşme: İki ya da daha çok işveren ile iki ya da daha çok işçi sendikası, bir işverenle iki ve daha fazla işçi sendikası, iki ve daha çok işverenle bir işçi sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme. devamı...
 • Bitki Gelişme Düzenleyicisi: Tarımda bitki gelişmesini düzenleyerek verimin artmasını, biçim yönünden daha düzenli ürün elde edilmesini sağlayan madde. devamı...
 • Bitki Gelişme Düzenleyicisi: Tarımda bitki gelişmesini düzenleyerek verimin artmasını, biçim yönünden daha düzenli ürün elde edilmesini sağlayan madde. devamı...
 • Sermaye Tasarruf Edici Teknolojik Gelişme: Faktör fiyat oranları sabitken, emeğin verimliliğini sermayenin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, sermaye yerine emek kullanımını özendiren teknolojik gelişme. devamı...
 • çapraz Sübvansiyon: Bir grup alıcının aynı mal veya hizmet için daha yüksek fiyat ödeyerek başka bir grup alıcının daha düşük fiyat ödemesine olanak veren bir tür fiyat farklılaştırma biçimi. devamı...

Ekinsel Gelişme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.