Eklemeli Genetik Değişme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Eklemeli Genetik Değişme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eklemeli Genetik Değişme" ne demek?

 1. Genlerin eklemeli etkisinden dolayı fenotip üzerinde değişiklik meydana getiren genetik değişme.

Eklemeli Genetik Değişme nedir? İlişkili sözcükler

 • örneksemeli Değişme: Örnekseme etkisiyle meydana gelen değişiklik. devamı...
 • E.coli: Küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik hastalık göstermeyen ve laboratuarda kolaylıkla üretilen bir cins bakteri. Bu sebeplerden dolayı genetik çalışmalarda yaygın biçimde kullanılır. Bk. Escherichia coli devamı...
 • Soyserim: Bir organizmanın, çevre koşullarında gösterdiği değişiklik, fenotip. devamı...
 • Genetik Olarak Değiştirilmiş Gıdalar: Genetik olarak değiştirilmiş gıda ham maddesi veya çeşitli bileşenleri içeren gıdalar, GOD. devamı...
 • çekinik: Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan (soya çekim nitelikleri), resesif. Baskın (dominant) alelinin varlığında etkisini göstermeyen alel. Resesif. devamı...
 • Kalıtım Bilimi: Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik. Kalıtım birimi olan genlerin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı. Genetik. devamı...
 • Değişimli Eklem: Değişik yönlerde devinim olanağı sağlayan eklem, bağlantı. devamı...
 • Genetic Code: Genetik kod, genlerin kromozom içindeki dizilişŸi devamı...
 • Ecoli: Küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik hastalık göstermeyen ve laboratuarda kolaylıkla üretilen bir cins bakteri. Bu sebeplerden dolayı genetik çalışmalarda yaygın biçimde kullanılır. küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik devamı...
 • Mutasyon: Değişinim. Gen değişinimi Dna içerisinde devamı...

Eklemeli Genetik Değişme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.