ekoloji sözlük anlamı

Ekoloji Sözlük Anlamı

Ekoloji, canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji kelimesi, Yunanca “oikos” (ev) ve “logos” (bilim) kelimelerinden türemiştir. Ekoloji, canlı organizmaların dağılımını, bolluğunu ve davranışlarını etkileyen faktörleri inceler. Ayrıca, canlı organizmaların çevre üzerindeki etkilerini de inceler.

Ekoloji, birçok farklı alanda uygulanmaktadır. Örneğin, ekoloji bilgisi, doğal kaynakların yönetimi, çevre kirliliğinin kontrolü ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Ekoloji Sözlük Anlamı İngilizce

Ecology is the scientific study of the interactions between organisms and their environment. The term ecology is derived from the Greek words “oikos” (house) and “logos” (study). Ecology studies the distribution, abundance, and behavior of organisms, as well as the interactions between organisms and their environment.

Ecology is applied in many different fields. For example, ecological knowledge is used in the management of natural resources, the control of environmental pollution, and the conservation of biodiversity.

Ekoloji Sözlük Anlamı Türkçe

Ekoloji, canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji kelimesi, Yunanca “oikos” (ev) ve “logos” (bilim) kelimelerinden türemiştir. Ekoloji, canlı organizmaların dağılımını, bolluğunu ve davranışlarını etkileyen faktörleri inceler. Ayrıca, canlı organizmaların çevre üzerindeki etkilerini de inceler.

Ekoloji, birçok farklı alanda uygulanmaktadır. Örneğin, ekoloji bilgisi, doğal kaynakların yönetimi, çevre kirliliğinin kontrolü ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Ekoloji Sözlük Anlamı Örnek Cümleler

  • Ekoloji, canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.
  • Ekoloji bilgisi, doğal kaynakların yönetimi, çevre kirliliğinin kontrolü ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi alanlarda kullanılmaktadır.
  • Ekoloji, birçok farklı alanda uygulanmaktadır.
  • Ekoloji, canlı organizmaların dağılımını, bolluğunu ve davranışlarını etkileyen faktörleri inceler.
  • Ekoloji, canlı organizmaların çevre üzerindeki etkilerini de inceler.

Ekoloji Sözlük Anlamı Sonuç

Ekoloji, canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji bilgisi, birçok farklı alanda uygulanmaktadır. Ekoloji, canlı organizmaların dağılımını, bolluğunu ve davranışlarını etkileyen faktörleri inceler. Ayrıca, canlı organizmaların çevre üzerindeki etkilerini de inceler.


Yayımlandı

kategorisi