ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü kelimesinin manası:

  1. Üye ülkelerin yüksek işlendirme ve finansal istikrar içinde büyümelerine, gelişme derecesi daha düşük üye ya da üye olmayan ülkelerin kalkınmalarına, dünya ticaretinin çok yanlı ve ayırım gözetmeme ilkesi doğrultusunda gelişmesine yardımcı olmak amacıyla Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütünün isminin değiştirilmesiyle 1960 yılında kurulmuş, halen 30 üyesi bulunan örgüt.

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları