Ekosfer ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ekosfer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ekosfer" ne demek?

 1. (Yun. oikos: ev; sphaira: dünya) Dünya ekosistemi; dünyadaki canlı organizmalar ve etkileşime girdiği çevre.

 2. Yerküredeki canlı organizmalarla etkileşim içinde olduğu çevre.

Ekosfer nedir? İlişkili sözcükler

 • Ekosfer Ecosphere: Yeryüzünün canlıları içeren bölümü; biyosfer ve karşılıklı etkileşimin söz konusu olduğu atmosfer, hidrosfer ve litosfer kesitli. devamı...
 • Biyotik çevre: Bir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre. Organizmalar arasındaki ilişkilerin meydana geldiği çevre. devamı...
 • Ekolojik Faktör: (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Canlı organizmaları etkileyen herhangi bir çevre faktörü. Çevre faktörü. devamı...
 • Biyotik: Canlılığa ait. Canlılara ait. Canlı, devamı...
 • In Vivo: Canlıda Ait olduğu organizmanın ya da hücrenin içinde olan olay ya da yapılan deney. devamı...
 • Uyum Adaptation: Canlı organizmaların çevre koşullarının üstesinden gelme yeteneği. devamı...
 • Biotaxis: 1. canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü. devamı...
 • Biyosfer: Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. (Yun. bios: hayat; sphaira: dünya) Canlı organizmaların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsü. devamı...
 • Parapoz: Farklı mevsimlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan türlerde görülen diyapoz. Çevre şartları olumsuz olduğu zaman canlı zorunlu olarak diapoza girer, uygun çevre şartlarında yeniden gelişmeye başlar. Termikparapoz, nutritifparapoz, fotoperiyodikparapoz gibi tipleri vardır. devamı...
 • Bioecology: Bitki ve hayvanların çevre ile olan ilişkileriyle uğrasan ekoloji dalı biog Biyoekoloji, canlılar çevresi bilimi, hayvanlar ve bitkiler ile ortamları arasındaki karşŸılıklı etkileşŸimi inceleyen bilim devamı...

Ekosfer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.