Ekosfer Ecosphere ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ekosfer Ecosphere" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ekosfer Ecosphere" ne demek?

 1. Yeryüzünün canlıları içeren bölümü; biyosfer ve karşılıklı etkileşimin söz konusu olduğu atmosfer, hidrosfer ve litosfer kesitli.

Ekosfer Ecosphere nedir? İlişkili sözcükler

 • Jeosfer Geosphere: Yeryüzünün, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer dışındaki katı, cansız bölümü. devamı...
 • Ekosfer: (Yun. oikos: ev; sphaira: dünya) Dünya ekosistemi; dünyadaki canlı organizmalar ve etkileşime girdiği çevre. Yerküredeki canlı organizmalarla etkileşim içinde olduğu çevre. devamı...
 • Geosphere: Jeosfer, Yeryüzünün sert tabakası (litosfer) artı su kitleleri (hidrosfer), (atmosferden biyosfer- yaşŸam bölgesi ile ayrılmışŸ olan) devamı...
 • Became The Laughingstock: Alay konusu oldu, maskara konusu oldu, gülünecek ve dalga konusu olacak nesne oldu, diğŸerlerinin şŸakalarının konusu oldu devamı...
 • Ecosphere: Ekosfer, ekosfer tabakası, gezegenin yaşŸayan organizmalarını ve fiziksel ortamlarını içeren ekosistem devamı...
 • Biosphere: Dünyanın kara, deniz ve tatlı sularında hayat belirtilerinin rastlandığı kısımlar, biyosfer. Biyosfer, canlı küre, dünyanın üzerinde hayat olan alanları devamı...
 • özgüllük: Özgül olma durumu. Bir etkileşimin ancak belli tür özdecikler arasında kuvvetli oluşu niteliği. devamı...
 • Etkin Kesit: Bir öğeciğin gelen bir temel parçacık demetine gösterdiği etkin yüzey; bu yüzey, parçacıklar ile öğecik arasındaki etkileşimin ölçüsüdür. Bir öğeciğin gelen bir temel parçacık demetine gösterdiği etkin yüzey; bu yüzey, devamı...
 • Kültürel Ruhbilim: Ruhbilimsel görüş açısını temel alarak yapılan kültür çözümlemesi. Kültür ve kişilik arasındaki karşılıklı etkileşimin budunbilimsel açıdan incelenmesi. devamı...
 • Bütünleyici Benlik Kuramı: Toplumsal etkileşimin, öncelikle kişinin kendi benliğine ilişkin inancı ile, karşıdaki kişiyi anlayışına göre yöneltildiğini savunan bir kuram. devamı...

Ekosfer Ecosphere ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.