ekoton sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ekoton kelimesinin manası:

  1. (Yun. oikos: ev; tonos: bağ) Birbirinden farklı iki bitki birliği ve vejetasyon tipi arasındaki geçiş zonu.
  2. Birbirinden farklı iki yaşam ortamı arasındaki geçiş zonu.

ekoton ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları