eksik kelimesinin eş anlamlısı nedir

Eksik Kelimesinin Eş Anlamlısı: Noksan

Noksan, eksik kelimesinin eş anlamlısıdır. Eksik, bir şeyin tamamlanmamış veya yeterli olmaması durumunu ifade ederken, noksan da aynı anlamı taşır.

Noksan Kelimesinin Kullanımı

Noksan kelimesi, genellikle bir şeyin eksikliğini veya yetersizliğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • Bu kitapta bazı sayfalar noksandır.
 • Bu araba noksandır, bazı parçaları eksiktir.
 • Bu bilgi noksandır, daha fazla ayrıntıya ihtiyaç vardır.

Noksan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 • Bu proje noksandır, henüz tamamlanmamıştır.
 • Bu rapor noksandır, bazı önemli bilgiler eksiktir.
 • Bu ürün noksandır, bazı parçaları eksiktir.
 • Bu sözleşme noksandır, bazı önemli maddeler eksiktir.
 • Bu açıklama noksandır, daha fazla ayrıntıya ihtiyaç vardır.

Noksan Kelimesinin Eş Anlamlıları

 • Eksik
 • Kusurlu
 • Defektif
 • Yetersiz
 • Gedikli
 • Gedik
 • Nakıs
 • Yarım
 • Kısmi
 • Tamamlanmamış

Noksan Kelimesinin Zıt Anlamlıları

 • Tam
 • Mükemmel
 • Kusursuz
 • Yeterli
 • Gediksiz
 • Nakissiz
 • Bütün
 • Tamamlanmış

Noksan Kelimesinin Kökeni

Noksan kelimesi, Arapça “noksān” kelimesinden alıntıdır. Noksān kelimesi, “eksiklik, kusur” anlamına gelir.

Noksan Kelimesinin Örnekleri

 • Bu kitapta bazı sayfalar noksandır.
 • Bu araba noksandır, bazı parçaları eksiktir.
 • Bu bilgi noksandır, daha fazla ayrıntıya ihtiyaç vardır.
 • Bu sözleşme noksandır, bazı önemli maddeler eksiktir.
 • Bu açıklama noksandır, daha fazla ayrıntıya ihtiyaç vardır.

Sonuç

Noksan kelimesi, eksik kelimesinin eş anlamlısıdır. Noksan kelimesi, genellikle bir şeyin eksikliğini veya yetersizliğini belirtmek için kullanılır. Noksan kelimesinin birçok eş anlamlısı ve zıt anlamlısı vardır. Noksan kelimesi, Arapça “noksān” kelimesinden alıntıdır.


Yayımlandı

kategorisi