eksojen nedir

Eksojen Nedir?

Eksojen, dışarıdan gelen veya kaynaklanan anlamına gelir. Jeolojide, eksojen süreçler, Dünya’nın yüzeyini şekillendiren ve değiştiren dış kuvvetlerdir. Bu süreçler, atmosfer, su ve canlı organizmalar tarafından yönlendirilir. Eksojen süreçler, Dünya’nın yüzeyini aşındırır, taşır ve biriktirir. Bu süreçler, dağların, vadilerin, nehirlerin ve göllerin oluşumunda rol oynar.

Eksojen Süreçlerin Türleri

Eksojen süreçler, üç ana kategoriye ayrılır:

 • Fiziksel aşınma: Bu süreçler, kaya ve toprağı parçalayarak ve aşındırarak çalışır. Fiziksel aşınma süreçleri arasında şunlar yer alır:

  • Donma-çözülme: Su, kayaların çatlaklarına girdiğinde donar ve genişler. Bu, kayaları parçalayarak aşındırır.
  • Rüzgar aşınması: Rüzgar, kaya ve toprağı aşındırabilir. Rüzgar aşınması, özellikle kurak ve rüzgarlı bölgelerde etkilidir.
  • Su aşınması: Su, kaya ve toprağı aşındırabilir. Su aşınması, özellikle akarsular ve buzullar tarafından gerçekleştirilir.
 • Kimyasal aşınma: Bu süreçler, kaya ve toprağı kimyasal olarak parçalayarak ve çözündürerek çalışır. Kimyasal aşınma süreçleri arasında şunlar yer alır:

  • Karbonatlaşma: Karbonatlaşma, suyun kayaçlardaki kalsiyum karbonatı çözmesidir. Karbonatlaşma, özellikle kireçtaşı ve mermer gibi kayaçlarda etkilidir.
  • Oksidasyon: Oksidasyon, kayaçlardaki minerallerin oksijenle reaksiyona girmesidir. Oksidasyon, özellikle demir içeren kayaçlarda etkilidir.
  • Hidroliz: Hidroliz, suyun kayaçlardaki mineralleri parçalayarak çözmesidir. Hidroliz, özellikle granit ve bazalt gibi kayaçlarda etkilidir.
 • Biyolojik aşınma: Bu süreçler, canlı organizmaların kaya ve toprağı parçalayarak ve aşındırarak çalışır. Biyolojik aşınma süreçleri arasında şunlar yer alır:

  • Kök aşınması: Bitkilerin kökleri, kaya ve toprağı parçalayarak aşındırabilir. Kök aşınması, özellikle ağaçların kökleri tarafından gerçekleştirilir.
  • Hayvan aşınması: Hayvanlar, kaya ve toprağı parçalayarak ve aşındırarak çalışabilir. Hayvan aşınması, özellikle kazma ve oyma yapan hayvanlar tarafından gerçekleştirilir.
  • Mikroorganizma aşınması: Mikroorganizmalar, kaya ve toprağı parçalayarak ve aşındırarak çalışabilir. Mikroorganizma aşınması, özellikle bakteriler ve mantarlar tarafından gerçekleştirilir.

Eksojen Süreçlerin Önemi

Eksojen süreçler, Dünya’nın yüzeyini şekillendiren ve değiştiren önemli kuvvetlerdir. Bu süreçler, dağların, vadilerin, nehirlerin ve göllerin oluşumunda rol oynar. Eksojen süreçler, ayrıca, toprak oluşumunda ve erozyonda da etkilidir.

Eksojen Süreçlerin Kontrolü

Eksojen süreçler, doğal süreçlerdir ve tamamen kontrol edilemezler. Ancak, bu süreçlerin etkilerini azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında şunlar yer alır:

 • Ormancılık: Ormanlar, erozyonu önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması önemlidir.
 • Tarım uygulamaları: Tarım uygulamaları, erozyonu artırabilir. Bu nedenle, erozyonu önlemek için uygun tarım uygulamaları kullanılmalıdır.
 • Kentsel planlama: Kentsel planlama, erozyonu önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, kentsel alanların planlanmasında erozyon önlemleri alınmalıdır.

Sonuç

Eksojen süreçler, Dünya’nın yüzeyini şekillendiren ve değiştiren önemli kuvvetlerdir. Bu süreçler, dağların, vadilerin, nehirlerin ve göllerin oluşumunda rol oynar. Eksojen süreçler, ayrıca, toprak oluşumunda ve erozyonda da etkilidir. Eksojen süreçler, doğal süreçlerdir ve tamamen kontrol edilemezler. Ancak, bu süreçlerin etkilerini azaltmak için bazı önlemler alınabilir.


Yayımlandı

kategorisi