Ekspresyonist Tiyatro ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ekspresyonist Tiyatro" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ekspresyonist Tiyatro" ne demek?

 1. Naturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910’dan 1924’e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya’da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmışlardı. Baba, çocuk, karı, koca, öğretmen, asker gibi çok genel tiplerden hareket eder, bunlara özel nitelikler vermezler. Konuyu tektonik bir örgü yerine kopuk kopuk ancak tüm anlam bakımından ortak bağı olan tablolar sistemi ile işlerler. Naturalizmin, gerçeğe uymuyor sakıncasıyla oyundan çıkarıp attığı monologu, ekspresyonistler, iç dünyanın doğrudan doğruya anlatımı sayarak yeniden kullanırlar.ekspresyonist tiyatro, yönetim, dekor ve ışıkta yalınlık arar. Örnek: Hasenclever “Der Sohn” (Oğul).

 2. Bk. dışavurumcu tiyatro

Ekspresyonist Tiyatro nedir? İlişkili sözcükler

 • Tiyatro Müzesi: Tiyatro tarihine ilişkin belgelerin, giysi ve dekor parçalarının örnek olarak bir araya toplandığı, tiyatro sanatının çeşitli dallarında belgelik ve bölümlerin bulunduğu sergi ve araştırma yeri. devamı...
 • Havalı Tiyatro: Işık, dekor uyumu ve yöntem ile ilk görünüşte seyirciyi etkileyen tiyatro bk. empresyonist tiyatro). devamı...
 • öncü Tiyatro: Herhangi bir akımda veya dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro. Herhangi bir dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro. Öncü oyunları yaygınlaştırmayı amaç edinen tiyatro. devamı...
 • Dramatik Tiyatro: 1-Konuşmanın, hareketlerle desteklendiği tiyatro. 2 – Epik tiyatronun çıkışından sonra, güzelduyusal nitelikleri gözönüne alınarak duygusal boşalım sağlayışından dolayı «Aristotelesçi tiyatro» olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. bk. benzetmeci tiyatro. devamı...
 • Göstermeci Tiyatro: Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold’un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb. devamı...
 • Benzetmeci Tiyatro: Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro. devamı...
 • Aristocu Tiyatro: Üç-Birlik Kuralı (yer, zaman, olay) ile kurulu, dinsel niteliği olan tiyatro. Seyirciye acıma ve dehşet duyguları vererek ruhu tutkulardan arıtma (katharsis) yolunu öngören tür. Bunlar, daha çok tragedya türündeki oyunlar konusunda düşünülür. devamı...
 • Grotesk Tiyatro: Yirminci yüzyılın başlarında, İtalya’da Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı karamsarlıktan, anaparacı düzenden ve sanayileşmenin kentsoylu yaşamında yol açtığı yabancılaşmadan kaynaklanan «gerçekliğin çokluğu» ile düzenin «iki yüzlülüğü»nü vurgulayan kara gülmece niteliğindeki oyunların tümüne verilen ad. Öncelikle Pirandello’nun oyunlarındaki «maske-yüz» ikilemi ile insanın özü ile davranışları arasındaki çelişki ortaya çıkarılmak istenmiştir. Meyerhold, bu biçimi maddeci diyalektiği temel alan devamı...
 • özel Tiyatro: Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro. Özel kişilerin kurup yönettiği, çoğu kez tecimsel tiyatro. devamı...
 • Yüzen Tiyatro: Bir gemi, bir vapur içinde ya da üstündeki tiyatro. Amerika’da Mississippi Irmağındaki eğlence ve tiyatro gemisi. devamı...

Ekspresyonist Tiyatro ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.