ekzopeptidaz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ekzopeptidaz kelimesinin manası:

  1. (Yun. exo: dışa doğru; pepsis: sindirim) Uçtaki amino asitleri peş peşe ayırarak peptitleri ve proteinleri parçalayan enzimler.
  2. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin son kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek serbest amino asitleri oluşturan karboksipeptidaz ve aminopeptidaz gibi enzimler.

ekzopeptidaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları