el kayyum ne demek

El Kayyum Ne Demek?

El Kayyum, Arapça bir kelime olup, “kayyum” kökünden türemiştir. Kayyum, “ayakta tutan, koruyan, idare eden” anlamlarına gelir. El Kayyum ise, “her şeyi ayakta tutan, koruyan ve idare eden” anlamına gelir. Bu isim, Allah’ın isimlerinden biridir ve Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir.

El Kayyum İsminin Anlamı ve Önemi

El Kayyum ismi, Allah’ın varlığının ve birliğinin en önemli delillerinden biridir. Allah, her şeyi yoktan var eden ve onu ayakta tutandır. O, her şeyin sahibi ve yöneticisidir. Hiçbir şey O’nun izni olmadan var olamaz veya yok olamaz.

El Kayyum ismi, aynı zamanda Allah’ın rahmetinin ve merhametinin bir tecellisidir. Allah, kullarını her zaman korur ve gözetir. O, kullarının ihtiyaçlarını bilir ve onları karşılar. Hiçbir kul, Allah’ın rahmetinden ve merhametinden mahrum kalmaz.

El Kayyum İsminin Kur’an-ı Kerim’deki Geçişleri

El Kayyum ismi, Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Bu ayetlerden bazıları şunlardır:

  • “Allah, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O, her şeye kadirdir. O, Kayyum’dur, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.” (Bakara Suresi, 255)
  • “Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, her şeyin üzerinde bir kayyumdur.” (Zümer Suresi, 62)
  • “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O, her şeyin üzerinde bir kayyumdur.” (Nur Suresi, 35)

El Kayyum İsminin Dua ve Zikirlerde Kullanımı

El Kayyum ismi, dua ve zikirlerde sıklıkla kullanılır. Bu isim, Allah’a olan güven ve teslimiyeti ifade eder. El Kayyum ismini zikreden kişi, Allah’ın her şeyi ayakta tutan ve koruyan olduğunu hatırlar ve O’na olan güvenini artırır.

El Kayyum İsminin Hayatımızdaki Önemi

El Kayyum ismi, hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bu isim, bize Allah’ın varlığını ve birliğini hatırlatır. O’nun her şeyi ayakta tutan ve koruyan olduğunu bilmek, bize güven ve huzur verir. Ayrıca, El Kayyum ismi, bize Allah’ın rahmetinin ve merhametinin sonsuz olduğunu hatırlatır. O’nun her zaman bizimle olduğunu ve bizi koruduğunu bilmek, bize güç ve cesaret verir.

Sonuç

El Kayyum ismi, Allah’ın isimlerinden biridir ve “her şeyi ayakta tutan, koruyan ve idare eden” anlamına gelir. Bu isim, Allah’ın varlığının ve birliğinin en önemli delillerinden biridir. Ayrıca, El Kayyum ismi, Allah’ın rahmetinin ve merhametinin bir tecellisidir. Bu isim, dua ve zikirlerde sıklıkla kullanılır ve hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir.


Yayımlandı

kategorisi