Electrodynamic ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Electrodynamic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Electrodynamic" ne demek?

 1. Elektrodinamik, elektrik manyetiğŸi ile mekaniğŸi arasındaki ilişŸkiyi inceleyen bilim dalı ile ilgili; hareket halindeki elektrik ile ilgili, dinamik elektriğŸe özgü

Electrodynamic nedir? İlişkili sözcükler

 • Electrochemical: Elektrokimyasal, elektrokimya ile ilgili, elektrokimyaya özgü, elektrik ve kimyasal değŸişŸimler arasındaki ilişŸkiyi inceleyen bilim dalı ile ilgili devamı...
 • Kinetik: Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan. Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Electrochemically: Elektrokimyasal olarak, elektrokimyasal bir şŸekilde, elektrokimyanın (elektrik ve kimyasal değŸişŸimler arasındaki ilişŸkiyi inceleyen bilim dalının) kurallarına göre devamı...
 • Sinekoloji: Hayvan ve bitki topluluklarını inceleyen bilim dalı. (Yun. syn: ile; oikos: ev halkı; logos: bilim) Çeşitli türlerden oluşan bir grubun bireyleri ile bu bireylerin yaşadıkları ortam arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojinin devamı...
 • Sinekoloji: Hayvan ve bitki topluluklarını inceleyen bilim dalı. (Yun. syn: ile; oikos: ev halkı; logos: bilim) Çeşitli türlerden oluşan bir grubun bireyleri ile bu bireylerin yaşadıkları ortam arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojinin devamı...
 • Bioelectronics: Biyoelektrik, hayvanlar ve bitkilerdeki elektriğŸi inceleyen bilim, canlı elektriğŸi bilimi devamı...
 • Biyofarmasötik: Hazırlanan ilaç biçiminin vücuttaki farmakokinetiği ve etkisi arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Radyoloji: Işık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, ışın bilimi. Bk. ışımbilim devamı...
 • Elektronik: Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili. Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı Örnek: İnsanlar aya gitti. Elektronik, teknik aldı yürüdü. H. Taner Bk. eksicik bilgisi devamı...
 • Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...

Electrodynamic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.