elektroforez sözlük anlamı nedir?

Sözlükte elektroforez kelimesinin manası:

  1. Moleküllerin, nişasta, agaroz, akrilamid gibi jel yapılı maddeler bulunan ortamda elektriksel alanın etkisiyle göç hızlarının farklılığından yararlanılarak ayrılmaları.
  2. (Yun. elektron: elektron; pherein: taşımak) Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği.
  3. Kolloid boyutunda asılı taneciklerin (proteinlerin) bir elektrik alanda göçe zorlanması esasına dayalı ayırma tekniği.
  4. Bir çözelti içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle elektriksel yüklerine ve molekül ağırlıklarına göre negatif veya pozitif kutuba doğru hareketi.
  5. Elektrik akımı etkisiyle, eriyik içinde dağılmış moleküllerin pozitif veya negatif kutba doğru ayrılması tekniği.

elektroforez ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları