element sözlük anlamı nedir?

Sözlükte element kelimesinin manası:

  1. Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde.
  2. Bk. öğe
  3. Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde.
  4. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri.
  5. Aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit maddelere parçalanamayan basit bir madde.

element ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları