elevation ne demek

Yükselti Nedir?

Yükselti, bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliğidir. Genellikle metre veya fit cinsinden ölçülür. Yükselti, bir bölgenin topografyasını ve iklimini belirlemede önemli bir rol oynar.

Yükseltinin Ölçülmesi

Yükselti, çeşitli yöntemlerle ölçülebilir. En yaygın yöntemlerden biri, barometre kullanmaktır. Barometre, hava basıncını ölçen bir cihazdır. Hava basıncı, yükselti ile birlikte azalır. Bu nedenle, bir barometre kullanılarak bir noktanın yükseltisi hesaplanabilir.

Yükseltiyi ölçmek için kullanılan bir diğer yöntem ise, GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) kullanmaktır. GPS, Dünya’nın yörüngesinde dönen uydular aracılığıyla bir noktanın konumunu belirleyen bir sistemdir. GPS kullanılarak bir noktanın yükseltisi de hesaplanabilir.

Yükseltinin Önemi

Yükselti, bir bölgenin topografyasını ve iklimini belirlemede önemli bir rol oynar. Yüksek bölgeler, düşük bölgelerden daha soğuktur. Bunun nedeni, yüksek bölgelerde havanın daha seyrek olması ve daha az ısı tutmasıdır. Ayrıca, yüksek bölgelerde hava basıncı daha düşüktür. Bu nedenle, yüksek bölgelerde suyun kaynama noktası daha düşüktür.

Yükselti, bir bölgenin bitki örtüsünü de etkiler. Yüksek bölgelerde, düşük bölgelerden daha az bitki örtüsü bulunur. Bunun nedeni, yüksek bölgelerde iklimin daha sert olması ve bitkilerin yetişmesi için daha az uygun koşulların bulunmasıdır.

Yükselti ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi