Elipsoit Eklem ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Elipsoit Eklem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Elipsoit Eklem" ne demek?

 1. Hareketi sagittal ve transversal iki eksende olabilen, eklem çıkıntısı elips biçiminde olan eklem, artikulasyo elipsoidea.

Elipsoit Eklem nedir? İlişkili sözcükler

 • Elipsoid Eklem: Hareketi sagittal ve transversal iki eksende olabilen, eklem çıkıntısı elips biçiminde olan eklem, artkulasyo elipsoidea. devamı...
 • Döner Eklem: Eklem çıkıntısı bir araba dingili biçiminde olan eklem, artikulasyo trokoidea. devamı...
 • Küre Eklem: Eklem çıkıntısı küre biçiminde olan eklem türü, artikulasyo sferoidea. Eklem çıkıntısı küre biçiminde olan eklem türü, artikulasyo sferoidea. devamı...
 • Basit Eklem: Yalnızca iki kemiğin katkısıyla oluşan eklem, artikulasyo simpleks. Yalnızca iki kemiğin katkısıyla oluşan eklem, artikulasyo simpleks. devamı...
 • Eliptik: Elips ile ilgili, elips biçiminde olan. Elips biçiminde olma. devamı...
 • Eliptik: Elips ile ilgili, elips biçiminde olan. Elips biçiminde olma. devamı...
 • Kendi Ikil Eklem: İkillisi kendiyle özdeş olan eklem. || Krş.. ikil eklem. Örn. (…) kendi ikil bir eklemdir. devamı...
 • Gerçek Eklem Bacaklılar: (Yun. eu: iyi; arthron: eklem; pous: ayak) Sölomlu hayvanlardan, birincil ağızlılar (Protestomia) filumunun, eklem bacaklılar (Arthropoda) dalından, bölüt sınırları dıştan belli olan, çizgili kasları bölütlerde gruplar hâlinde bulunan, eklemli ekstremitelere sahip bir alt dal. Kabuklular (Crustacea), örümceğimsiler (Arachnoidea), çok bacaklılar (Myriapoda), böcekler (Insecta) olmak üzere dört sınıfı vardır. devamı...
 • Eklemeli Diller: Kelime köklerini sabit tutup, birbirinden farklı görevlerle yüklü çekim ve yapım eklerini, değişmeyen sabit köklere ekleyen diller. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi. Ural-Altay dil grubuna giren diller ile bazı Asya ve Afrika dillerieklemeli dillerdir. Türk dilieklemeli dillerin en tipik örneğidir: yol+cu+luğ+umuz+da+ki, yol+la-dık+lar+ımız+ı, sağ+la-m+la-ş-tır-ıl-dı, kon-ar göç-er+lik+ler+i+n+den.eklemeli diller kendi içlerinde de öneklemeli diller ve soneklemeli diller olarak ikiye devamı...
 • Ilkel Eklem Bacaklılar: (Yun. malakos: yumuşak; pous: ayak) Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, eklem bacaklılar (Arthropoda) dalından, vücut bölütleri dıştan belirsiz, ekstremiteleri eklemsiz olan, onikoforlar (Onycophora) ve tardigratlar (Tardigrada) olmak üzere iki sınıfı bulunan bir alt dal. devamı...

Elipsoit Eklem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.