eliyle sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eliyle kelimesinin manası:

  1. Aracılığıyla, marifetiyle, tarafından
    Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Anayasa

eliyle ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları