elmacık kemiği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte elmacık kemiği kelimesinin manası:

  1. Yüzün yanakla göz arasında bulunan kemiği
  2. Yüzün yanlarında gözlerin altına doğru gelen bir çift kemik. Zigomatik kemik.
  3. Göz çukurunun alt ve yan duvarını oluşturan kemik, os zigomatikum, zigomatikus.Dgr.: anat. os zygomaticum

elmacık kemiği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları