eloq sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eloq kelimesinin manası:

  1. (-ged, -ging) tıkamak, tıkanmak
  2. Köstek vurmak
  3. Engel olmak, mani olmak
  4. Sıkmak
  5. Engellenmek, mani olunmak
  6. Pıhtılaşmak.

eloq ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları