elytron sözlük anlamı nedir?


Sözlükte elytron kelimesinin manası:

  1. Üst kanat, kınkanat, böceklerin ve bazı haşŸerelerin deri benzeri üst kanatları, düz bir hat şŸeklinde birleşŸen ve hareketsizken arka kantlara koruma sağŸlayan (Biyoloji)

elytron ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları