emancipation of minors sözlük anlamı nedir?

Sözlükte emancipation of minors kelimesinin manası:

  1. Gençlerin serbestleşŸmesi, (Hukuk) bir kimsenin artık bir yetişŸkin olarak kabul edildiğŸi (ancak halen yetişŸkinlik sınırında sayıldığŸı) ve bununla ilgili özel vatandaşŸlık haklarını kazandığŸı yasal sistem

emancipation of minors ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları