embedded sözlük anlamı nedir?

Sözlükte embedded kelimesinin manası:

  1. Yerleştirmek, gömmek, oturtmak, kafasına sokmak
  2. GömülmüşŸ, içine yerleşŸtirilmişŸ, içine konulmuşŸ, sıkıca yerleşŸtirilmişŸ, gizlenmişŸ, saklanmışŸ

embedded ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları