embouchure sözlük anlamı nedir?

Sözlükte embouchure kelimesinin manası:

  1. Nehir ağzı, vadinin ovaya açılan ağzı, top ağzı
  2. Müz
  3. Ağız, nehir ağzı, ağız kısmı, çalgıyı ağıza yerleştirme şekli

embouchure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları