embriyoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte embriyoloji kelimesinin manası:

  1. Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen biyoloji kolu.
  2. Döl bilimi
  3. Bk. embriyo bilimi
  4. İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibaren belirli bir sürede türe özgü biçimlenmelerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalı, dölüt bilimi.
  5. Embriyo bilimi.

embriyoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları