Emek Devir Oranı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Emek Devir Oranı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Emek Devir Oranı" ne demek?

 1. Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı.

 2. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne dâhil olmayan gibi arasında yer değiştirenlerin toplam işgücüne oranı.

Emek Devir Oranı nedir? İlişkili sözcükler

 • Faiz Oranı: Kredi işlemlerinin kısa, orta ve uzun vadeli olmasına, kredi tiplerine ve sermaye piyasası, para piyasası vb. piyasa biçimlerine bağlı farklılıklardan oluşan ve para sahibinin üretimden aldığı pay oranı, faiz haddi. devamı...
 • Doğal Artış Oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). devamı...
 • çerçeve Oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde devamı...
 • Nakit Akım Oranı: Net dönem kârı ile amortisman toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran. devamı...
 • Beklenen Getiri Oranı: Girişimcinin yatırımdan belli bir dönem sonra elde edeceğini umduğu getiri oranı. Piyasa faiz oranı ile yatırım yapılacak menkul değerin risk oranı karşılaştırması sonucu varılan kârlılık öngörüsü. devamı...
 • Tukey çoklu Karşılaştırma Yöntemi: Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veya grupların farklı olduğunu araştırmak için kullanılan ikili karşılaştırma testlerinden biri. devamı...
 • Borç Oranı: İşletmenin toplam borcunun toplam varlıklarına oranı. devamı...
 • Işgücü Devir Oranı: Bk. emek devir oranı devamı...
 • Doğurganlık Oranı: Herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğurma yaşındaki kadın (15-49 yaş arası) sayısına oranı. Doğurganlık yaşları arasında bulunan genellikle (15 ile 44) her 1.000 kadın devamı...
 • Halka Açıklık Oranı: Halka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranı. devamı...

Emek Devir Oranı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.