Emergency Loans And Advances ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Emergency Loans And Advances" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Emergency Loans And Advances" ne demek?

 1. Acil krediler ve avanslar, kredi çekme şŸartlarını taşŸımayan banka kredileri

Emergency Loans And Advances nedir? İlişkili sözcükler

 • Emergency Loans And Advances: Acil krediler ve avanslar, kredi çekme şŸartlarını taşŸımayan banka kredileri devamı...
 • Emergency Stipulations: Acil durum şŸartları, acil durum koşŸulları, bir hükümet tarafından bir kriz durumunda uygulanabilecek özel yetkiler (parlamento veya yargının kontrolünde olmadan) devamı...
 • Loans Advances: Verilen avanslar devamı...
 • Devlet Yatırım Bankası: İktisadi Devlet Teşekkülerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamakla ve özel kuruluş yasasında belirtilen işleri yapmakla görevli olan, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip, gerek işlev gerekse yapı bakımından Amortisman ve Kredi Sandığı’nın bir devamı niteliğinde 1964 yılında kurulmuş ve 1987 yılında Türk Eximbank’a dönüşen yatırım bankası. krş. Amortisman ve Kredi SandığıDevlet Yatırım devamı...
 • Emergency Task Force: Acil görev kuvveti, acil durum ekibi, acil bir durumda görev başŸına çağŸrılabilecek çalışŸanlar grubu devamı...
 • Emergency Procedure: Acil durum süreci, acil plan, acil bir durumda gerçekleşŸtirilmesi gereken eylem planı devamı...
 • Emergency Medical Technician: Acil müdahale teknisyeni, acil tıp teknisyeni, yaralanan kimselerin ambulans veya uçak ile bir sağŸlık kuruluşŸuna naklinden önce bu kişŸilerin durumlarının değŸerlendirilmesi ve acil bakım uygulanması konusunda eğŸitimli ve lisanlı görevli, emt devamı...
 • Emergency Mobilization: Acil seferberlik, acil harekete geçme, askerî birliklerin acilen silahlandırılması devamı...
 • Emergency Regulations: Acil durum düzenlemeleri, acil bir durumda takip edilmesi gereken kurallar devamı...
 • Beklenen Gelir Kuramı: Banka likiditesinin kredi ve senetlerin düzenli taksitlerle ödenmesinin müşterilerin gelecekte elde edecekleri gelirlerden etkileneceği düşüncesiyle, likidite yönetiminde banka kredi ve senet vadelerinin ayarlanması gerektiğini savunan kuram. devamı...

Emergency Loans And Advances ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.