En Büyük Tutarlı Küme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "En Büyük Tutarlı Küme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "En Büyük Tutarlı Küme" ne demek?

 1. Hiç bir dizimsel tutarlı önerme kümesinin öz altkümesi olmayan dizimsel tutarlı önerme kümesi, || Temel mantıklı dizimsel tutarlı bir kuramın mantıkça kapalı önerme kümesi en büyük tutarlı bir kümedir.

En Büyük Tutarlı Küme nedir? İlişkili sözcükler

 • Ilksavlı Kuram: (i) bir kuram, (ii) kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin bir altkümesi olarak seçilen özel ilksavlar kümesi, (iii) özel ilksavlar kümesinden türetilebilen kanıtsavlar kümesi’nden oluşan dizge; başka bir deyişle geçerli bir biçimsel dizge ile özel ilksavlar kümesinin mantıksal kapanışından oluşan dizge. Krş.. yorumsal eksikliilksavlı kuram, yorumsal eksiksizilksavlı kuram, dizimsel eksikliilksavlı kuram, dizimsel eksiksizilksavlı kuram, tutarlıilksavlı kuram. devamı...
 • Mantıkça Kapalı önermeler Kümesi: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır. devamı...
 • çözümleyici Küme: Aşağıdaki koşulları yerine getiren Ç önerme kümesi; (…) Ç kümesi doğrusal tutarlıdır. Çözümleyici çizelgede açık yolu oluşturan önermeler kümesi birçözümleyici kümedir. Krş.. temel mantıklıçözümleyici küme, yöneticiler mantığıçözümleyici kümesi, üretilençözümleyici küme devamı...
 • Savunulur önerme Kümesi: Bilgisel sanısal mantıkta bir çözümleyici kümenin altkümesi olan, başka bir deyişle tutarlı olan önerme kümesi. devamı...
 • Mantıksal Kapanış: K gibi bir önerme kümesininmantıksal kapanışı, K kümesinin mantıksal sonucu olan bütün önermelerin kümesi demektir. || Böyle bir küme mantıkça kapalı bir önerme kümesidir. devamı...
 • Ilksavlandırılır Kuram: Bir kuramın ilksavlandırılır olması, bu kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin tüm öğelerinin, kümenin yinelgen bir altkümesinden türetilebilmesi demektir devamı...
 • Savunulmaz önerme Kümesi: Savunulur olmayan, başka bir deyişle hiç bir çözümleyici kümenin altkümesi olmayan önerme kümesi. || Krş.. savunulur önerme kümesi. devamı...
 • Consistent Set Of Sentences: Dizimsel tutarlı önerme kümesi devamı...
 • En Büyük Alt Sınır: E tikel sıralı kümesinin bir A altkümesi için, A nın tüm alt sınırlarından oluşan kümenin en büyük öğesi. Simgesi : ebas (A), inf (A), Anlamdaş. ebas. devamı...
 • Tutarsız önerme Kümesi: Tutarlı olmayan önerme kümesi. || Krş.. dizimseltutarsız önerme kümesi. devamı...

En Büyük Tutarlı Küme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.