Enaction ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Enaction" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enaction" ne demek?

 1. KanunlaşŸtırma, kanun, yasa, sahneleme, canlandırma

Enaction nedir? İlişkili sözcükler

 • Enact: Kanunlaştırmak Harekete geçirmek Karar vermek, devamı...
 • Enact A Law: Yasa çıkartmak, kanun koymak, yasa düzenlemek devamı...
 • Enacting: Hükmetme, karar verme, kanun koyma; performans gösterme, oynama, rol ile canlandırma devamı...
 • Yasa Teklifi: Meclis üyelerinin meclise sunmak üzere hazırladıkları kanun örneği, yasa önerisi, yasa önerisi, kanun teklifi. devamı...
 • Enactment: Kanunlastirma Hüküm, kararname, buyruk, emir, kanun, düzenleme; performans, sunum devamı...
 • Statute: Kanun, statü, yasa, tüzük, hüküm, kural, nizam Kanun, yasa, nizam, kural, kaide devamı...
 • Yasa Koyucu: Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, kanun koyucu, vazııkanun. devamı...
 • Mukannen: Belli, belirli, kesinleşmiş, şaşmaz. Kanun durumuna gelmiş, kanunlaşmış. devamı...
 • Yasalaştırılmak: Yasa durumuna getirilmek, kanunlaştırılmak. devamı...
 • Yasalaştırmak: Yasa durumuna getirmek, yasaya bağlamak, kanunlaştırmak. devamı...

Enaction ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.