enaz ücret sözlük anlamı nedir?

Sözlükte enaz ücret kelimesinin manası:

  1. Çalışanın ve ailesinin temel gereksinimlerini karşılayarak insanca yaşama olanağı sağlayan ve işveren tarafından ödenmesi yasayla zorunlu olan en düşük ücret düzeyi. krş. geçimlik ücret
  2. Türkiye'de Asgari Ücret Yönetmeliğine göre, işçiye normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu gereksinimlerini enaz düzeyde karşılamaya yetecek ücret.

enaz ücret ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları