Ençok Müsadeye Mazhar ülke Statüsü ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ençok Müsadeye Mazhar ülke Statüsü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ençok Müsadeye Mazhar ülke Statüsü" ne demek?

 1. Bk. ençok kayırılan ülke ilkesi

Ençok Müsadeye Mazhar ülke Statüsü nedir? İlişkili sözcükler

 • Mantık Ilkeleri: Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm mantıksal çıkarımlarda örtük olarak kullanıldığı varsayılan üç ana önsayıt: 1- Özdeşlik İlkesi, 2- Çelişmezlik ilkesi, 3- Üçüncü durumun olmazlığı ilkesi. devamı...
 • Maksim: (Lat. maxima regula = en yüksek kural, temel kural) : 1- Ahlâk ilkesi. 2-(Kant’ta) Tek kişinin, kendi istenç ve eylemlerini belirlemek üzere koyduğu ahlâk ilkesi; genel geçer olan nesnel ahlâk yasasının karşısında, öznel -> ilke. devamı...
 • Pauli Exclusion Principle: Pauli dışŸlama ilkesi, dışŸlama ilkesi, bir atom içerisindeki hiçbir iki atomun birbirinin tam eşŸdeğŸerliklisi olamayacagını söyleyen Avusturyalı fizikçi Wolfgang Pauli tarafından ileri sürülen prensip devamı...
 • Pauli Exclusion Principle: Pauli dışŸlama ilkesi, dışŸlama ilkesi, bir atom içerisindeki hiçbir iki atomun birbirinin tam eşŸdeğŸerliklisi olamayacagını söyleyen Avusturyalı fizikçi Wolfgang Pauli tarafından ileri sürülen prensip devamı...
 • Yeter Neden Ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. devamı...
 • Ençok Kayırılan ülke Kuralı: Bk. ençok kayırılan ülke ilkesi devamı...
 • Ençok Kayırılan ülke Koşulu: Bk. ençok kayırılan ülke ilkesi devamı...
 • Tam Karşılıklı ödün Ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi devamı...
 • En Fazla Kayırılan ülke Kuralı: Bk. ençok kayırılan ülke ilkesi devamı...
 • Ençok Kayırılma Koşulu: Bk. ençok kayırılan ülke ilkesi devamı...

Ençok Müsadeye Mazhar ülke Statüsü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.