encomiast sözlük anlamı nedir?

Sözlükte encomiast kelimesinin manası:

  1. Methiye yazan kimse, kaside yazarı.
  2. Kaside yazarı, methiye yazan ve söyleyen kimse, kasideci, methiyeci; öven kimse, yücelten kimse

encomiast ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları