encroach sözlük anlamı nedir?

Sözlükte encroach kelimesinin manası:

  1. Tedricen veya gizlice tecavüz etmek (hak, toprak, mülk vb'ne), el uzatmak
  2. Tecavüz etmek, zarar vermek, sokulmak, kötüye kullanmak

encroach ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları