Endoftalmitis ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Endoftalmitis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Endoftalmitis" ne demek?

 1. Üvea, retina ve göz boşluklarından ibaret olan gözün iç tabakasının yangısı.

Endoftalmitis nedir? İlişkili sözcükler

 • Lamina Bazalis: Gözde retina’nın pigment tabakasına yapışık tabaka. Gözde retina’nın pigment tabakasına yapışık tabaka.Dgr.: anat. lamina basalis devamı...
 • Bacillary Layer: retina’da uyarıyı alıcı hücreler (rod ve kon’lar)’in oluşturduğu tabaka; devamı...
 • Stratum Ganglionare Nervi Optisi: Pars optica retina’nın ganglion hücreleri tabakası. devamı...
 • Taurin Yetersizliği Retinopatisi: Taurin yetersizliğine bağlı oluşan retina dejenerasyonu. Tüm türlerin retinasında baskın serbest amino asit olmasına karşın, yetersizliğinin yol açtığı retina dejenerasyonuna sadece kedilerde rastlanır devamı...
 • Lacunal: Laküner, lakunaya ait veya ilgili; tamamlanmamışŸ, boşŸlukları veya eksik parçaları olan; çukurları olan, boşŸlukları olan (Anatomi) devamı...
 • Kör Nokta: Kör alan. Gözün ağ tabakasının (retina) art duvarında görme sinirlerinin girdiği, çanak ve koni hücrelerinin bulunmadığı nokta. devamı...
 • üreyen Tabaka: Genellikle silindirik ya da kübik, değişik şekilli, bazal lâminaya yan dezmozomlarla, birbirlerine ise dezmozomlarla bağlı, mitoz bölünme yeteneği fazla olan hücrelerin bulunduğu deri epidermisinin en alt tabakası. Bazal tabaka, germinatif tabaka, Malpighi tabakası. devamı...
 • Obliteratif Yangı: Damarların veya kanal biçimindeki doku veya organların iç boşluklarının daralmasına veya tıkanmasına neden olan yangı. devamı...
 • Seröz Zar: Bağ dokusu tabakası üstündeki mezotelden oluşan, vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar, seroza. Vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar. devamı...
 • Retina Ayrılması: Retinanın iç tabakasının eksudat, transudat, tümör hücreleri ve siklitik zarın büzüşmesi gibi nedenlere bağlı olarak pigment epitelinden ayrılması, retina dekolmanı. devamı...

Endoftalmitis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.