Endolimax ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Endolimax" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Endolimax" ne demek?

 1. Omurgalı ve omurgasızların ince bağırsaklarında bulunan ameboyit protozoa cinsi.

Endolimax nedir? İlişkili sözcükler

 • Entamoeba: Amoebida takımında, Tubulina alt takımında bulunan, insanlarda, diğer omurgalılarda ve omurgasızlarda parazitlenen çekirdek zarına yapışmış çevresel kromatin granülleriyle birlikte nispeten küçük merkezi bir karyozomla birlikte veziküler bir çekirdeğe sahip ameboyit protozoa cinsi. devamı...
 • Trypanosoma: Bk. tripanozoma Kinetoplastida takımında, Trypanosomatina alt takımında bulunan, insan d devamı...
 • Trichomonas: Bk. trikomonas Trichomonadida takımında, Zoomastigophorea sınıfında bulunan omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde ve ürogenital sisteminde parazitlenen, pelta, aksostil, dalgalı zar ve 3-5 anteriyor falgelluma sahip kamçılı protozoa cinsi. Kimi sınıflandırma devamı...
 • Eucoccidiida: Sporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgalı ve omurgasızların kan hücrelerinde ve epitel hücrelerinde yerleşen paraziter protozoa takımı. Yaşam sikluslarında hem seksüel hem de aseksüel dönemler bulunmaktadır. devamı...
 • Crithidia: Kinetoplastida takımında, Trypanosomatina alt takımında bulunan eklem bacaklıların ve diğer omurgasızların sindirim sisteminde bulunan, erişkinleri leptomonadlara benzeyen, çekirdeğin önünde bulunan kinetoplasttan çıkan ve vücuda dalgalı zarla bağlanmış bir kamçıya sahip, yaşam sikluslarında promastigot ve amastigot olmak üzere iki evrenin bulunduğu protozoa cinsi. devamı...
 • Retortamonadida: Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan birisi ventral sitosomal bölgeyle ilişkili olarak arkaya yönelen 2-4 kamçıya sahip, golgi cismi ve mitokondrileri bulunmayan, hücre iskeletleri trikomonadidlere benzeyen, birçok omurgalı ve omurgasızın bağırsaklarında bulunan ve sitostomlarıyla beslenen, patojeniteleri her zaman düşük olan, Chilomastix ve Retortamonas cinslerini içeren, parazitik bağırsak kamçılılarının bulunduğu protozoa takımı. devamı...
 • Ascaridia: Ascaridoidea üst ailesinde bulunan nematod cinsi. Bu cinste bulunan Ascaridia galli tavuk ve diğer kanatlıların ince bağırsaklarında parazitlenerek bağırsaklarda yangı ve ishale neden olurken, A. lineata ise Amerika’da kuşların ince bağırsaklarında parazitlenmektedir. devamı...
 • Microsporida: Microspora şubesinde, Microsporea sınıfında bulunan omurgasızlarda özellikle eklem bacaklılarda, aşağı yapılı omurgalılarda, seyrek olarak da yukarı omurgalılarda parazitlenen Pansporoblastina ve Apansporoblastina alt takımlarını içeren parazitik protozoa alt takımı, Cnidosporidia, Microsporidia. devamı...
 • Coccidia: Apikomplexa’Ların başta sindirim kanalı epitel hücreleri olmak üzere karaciğer ve diğer organlarda bulunan, omurgalı ve gelişmiş omurgasızlarda parazitlenen, Eimeriida ve Eucoccidiida olmak üzere iki takımı bulunan protozoa alt sınıfı. devamı...
 • Haemogregarina: Eucoccidiida takımında, Adeleina alt takımında bulunan, kuş, sürüngen balık ve memelilerde parazitlenen, kan emen omurgasızların vektörlük yaptığı koksidiyan protozoon cinsi. devamı...

Endolimax ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.