endonükleaz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte endonükleaz kelimesinin manası:

  1. Nükleik asit zinciri içindeki bağları belirli yerlerden kesen enzimler grubunun genel adı.
  2. Ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin iç kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve poli veya oligonükleotitleri meydana getiren herhangi bir nükleaz.

endonükleaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları