Endotel ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Endotel" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Endotel" ne demek?

 1. Bk. iç kaplar tabaka

 2. Kalp ve damarların iç yüzeyini çevreleyen tek katlı yassı epitel, endotelyum.

 3. Yürek, kan, lenf damarları ve vücuttaki diğer içi sıvı dolu boşlukları astarlayan, pinositozla taşıma yapan tek tabakalı yassı epitel, endotelyum.

Endotel nedir? İlişkili sözcükler

 • Iç Kaplar Tabaka: (Yun. endon: içinde; thele: meme başı) Yürek, kan, lenf damarları ve vücuttaki diğer içi sıvı dolu boşlukları astarlayan, pinositozla taşıma yapan tek tabakalı yassı epitel. Endotel, endotelyum. devamı...
 • örtü Epiteli: Organların ve dokuların iç ve dış yüzeyini, vücut boşluklarının yüzeyini örten, tek tabakadan ya da çok tabakadan oluşan, hücrelerin arasında çok fazla bağlantı bölgeleri bulunan, hücreler arası aralıkları hiç olmayan ya da çok az olan, beslenmelerini hemen altlarındaki bağ dokusundan yapan epitel tipi. devamı...
 • Yassı Hücreli Metaplazi: Tek katlı veya yalancı çok katlı prizmatik epitelin çok katlı yassı epitele dönüşmesi, skuamöz metaplazi. En tipik olarak kronik irritasyonlarda, A vitamini yetersizliğinde ve klorlu naftalen zehirlenmesinde biçimlenir. devamı...
 • Stratified Squamous Epithelium: Çok katlı yassı epitel devamı...
 • Kılcal Damar: Dokulardaki atardamarların son dallarını, toplardamarların ilk dallarına birleştiren ince damar. Dokularda toplardamar ve atardamar arasındaki bağlantıyı sağlayan ve duvarlarından doku sıvısına madde geçebilen, endotelyum hücreleriyle kaplı, 7-9? çapında, devamı...
 • üst Deri: Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm. Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm. devamı...
 • Endometriyum Metaplazisi: Döl yatağı endometriyum epitelinin çok katlı yassı epitele dönüşmesi. Piyometra ve klorlu naftalen zehirlenmesinde görülür. devamı...
 • Silli Epitel: Birçok organlarda iç yüzeyi döşeyen ve hücrelerinin serbest yüzeyinde hareketli ya da hareketsiz siller taşıyan epitel. Örnek: Memelilerin soluk borusunu astarlayan yalancı çok tabakalı silli silindirik epitel. Kirpikli epitel. Kirpikli devamı...
 • Endotel Kaynaklı Damar Gevşetici Faktör: Damar endotelinden salıverilen ve damar düz kas hücrelerinde hiperpolarizasyonun eşlik ettiği bir gevşeme yapıcı madde. devamı...
 • Lenf Yumrusu: Lenf damarlarının yolu üzerinde bulunan, lenfi süzen ve mikroorganizmalardan arındıran yuvarlak veya oval biçimli yumru, lenf düğümü, limfonodus. Yapısında lenfosit, plazma hücreleri ve makrofajların yer aldığı lenf yumrusuna aferent lenf damarıyla gelen lenf sıvısı sırasıyla subkapsüler sinüs, intermediyer sinüs, sinüs medullaris ve oradan da organın hilusundan eferent lenf damarına geçerler. devamı...

Endotel ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.