endustriyel tasarim tescili nedir

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir?

Endüstriyel tasarım tescili, bir ürünün görünümüne ilişkin özgün ve ayırt edici özelliklerinin korunmasıdır. Bu koruma, ürünün tasarımının başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasını veya taklit edilmesini önler. Endüstriyel tasarım tescili, ürünün işlevselliğini veya teknik özelliklerini değil, yalnızca görünümünü kapsar.

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Konusu

Endüstriyel tasarım tescilinin konusu, bir ürünün görünümüne ilişkin özgün ve ayırt edici özellikleridir. Bu özellikler, ürünün şeklini, desenini, rengini, dokusunu veya malzemelerini içerebilir. Endüstriyel tasarım tescili, ürünün işlevselliğini veya teknik özelliklerini kapsamaz.

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Şartları

Bir ürünün endüstriyel tasarım tescili için uygun olması için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • Ürün, yeni ve özgün olmalıdır.
 • Ürün, ayırt edici olmalıdır.
 • Ürün, sanayi tarafından üretilebilir olmalıdır.

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Süresi

Endüstriyel tasarım tescilinin süresi, tescil tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre, ikişer yıllık dönemler halinde olmak üzere en fazla dört kez uzatılabilir. Böylece, endüstriyel tasarım tescilinin toplam süresi 15 yıla kadar uzayabilir.

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Faydaları

Endüstriyel tasarım tescilinin başlıca faydaları şunlardır:

 • Ürünün görünümüne ilişkin özgün ve ayırt edici özelliklerinin korunması
 • Ürünün başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasının veya taklit edilmesinin önlenmesi
 • Ürünün pazar değerinin artırılması
 • Ürünün ihracatının kolaylaştırılması

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Başvurusu

Endüstriyel tasarım tescili için başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Başvuru sırasında, aşağıdaki belgelerin sunulması gerekir:

 • Başvuru formu
 • Ürünün fotoğrafları
 • Ürünün çizimleri
 • Ürünün teknik özellikleri
 • Ürünün kullanım amacı

Endüstriyel Tasarım Tescilinin İncelenmesi

Türk Patent ve Marka Kurumu, endüstriyel tasarım tescili başvurularını inceleyerek, başvuruların şartları taşıyıp taşımadığını belirler. Başvuru şartları taşıyorsa, başvuruya ilişkin ilan yayınlanır. İlan tarihinden itibaren 3 ay içinde, başvuruya karşı itiraz edilebilir. İtiraz yoksa veya itirazlar reddedilirse, başvuruya ilişkin tescil belgesi düzenlenir.

Endüstriyel Tasarım Tescilinin İhlali

Endüstriyel tasarım tescilinin ihlali, tescilli ürünün görünümüne ilişkin özgün ve ayırt edici özelliklerinin başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılması veya taklit edilmesidir. Endüstriyel tasarım tescilinin ihlali durumunda, tescil sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • İhlali önlemek için dava açma
 • İhlalden kaynaklanan zararlarının tazminini talep etme
 • İhlal edilen ürünlerin imha edilmesini veya satışının yasaklanmasını talep etme

Yayımlandı

kategorisi