Enemy Of ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Enemy Of" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enemy Of" ne demek?

 1. DüşŸManı, den nefret eden veya zarar vermeyi isteyen (bir kimse, grup veya ülke)

Enemy Of nedir? İlişkili sözcükler

 • Invocator: Yardım isteyen kimse, yalvaran kimse, yardım veya korunmak isteyen kimse (tanrıdan); dua eden kimse; rica eden kimse; ruh çağŸıran kimse devamı...
 • Kötücül: Kötülük isteyen (kimse). Kötülük eden, zarar veren. devamı...
 • Abhorrer: İğŸRenen kimse, tiksinen veya nefret eden kimse devamı...
 • Malignant: Zarar veya ıstırap vermek isteyen Zarar verici, habis, kötücül, kötü niyetli devamı...
 • Pretender: Hakkı olmadan bir şeyi isteyen kimse, özellikle krallık tahtında hak iddia eden kimse. İsteyen kimse, talip, hak iddia eden kimse, tahta hak iddia eden sahtekar devamı...
 • Hate Sermon: Nefret vaazı, birisi veya bir şŸeye karşŸı nefret ifade eden konuşŸma devamı...
 • Horror: Dehşet, yılgı, korku Nefret, tiksinme, istikrah devamı...
 • Homophobic: Homofobik, eşŸcinsellik korkusu çeken, eşŸcinsellik düşŸmanlığŸı besleyen, homoseksüellerden korkan veya nefret eden, homoseksüellikten nefret eden devamı...
 • Beseecher: Yalvaran kimse, dileyen, rica eden, talep eden, isteyen, istirham eden devamı...
 • Muteriz: Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı. İtiraz eden (kimse). devamı...

Enemy Of ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.