Enfeksiyöz Bronşit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Enfeksiyöz Bronşit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enfeksiyöz Bronşit" ne demek?

 1. Tavuklarda, burun akıntısı, normal dışı solunum sesleri, öksürük, yumurtada biçim bozuklukları, interstisyel böbrek yangısı ve yumurta kanalı yangısıyla belirgin, çok bulaşıcı ve akut seyirli bir koronavirüs enfeksiyonu, solunum güçlüğü hastalığı, kanatlı enfeksiyöz bronşiti.

Enfeksiyöz Bronşit nedir? İlişkili sözcükler

 • Enfeksiyöz Laringotrakeitis: Kanatlılarda oldukça bulaşıcı, yaygın fibrinli-kanamalı soluk borusu yangısı, hırıltılı solunum, solunum güçlüğü ve konjuktivitisle belirgin solunum sisteminin viral hastalığı, ILT. Genellikle subakut veya kronik seyirli ve bazen de öldürücüdür. devamı...
 • Grip: Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları, ateş vb. belirtileri olan, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza. Ortomiksovirüslerin neden olduğu akut seyirli, ateş ve solunum yollarının yangısıyla belirgin hastalık, nezle, enflüenza. devamı...
 • Kanamalı Bağırsak Yangısı: Dört haftalık ve daha büyük hindilerde, akut seyirli, yüksek ölüm oranıyla seyreden, kanlı bağırsak yangısıyla belirgin hindilerde görülen bir adenovirüs enfeksiyonu, hemorajik enteritis. Bağırsakların yerel veya yaygın kanamayla belirgin yangısı, devamı...
 • Bıldırcın Bronşiti: Özelikle Amerikan, seyrek olarak da Japon bıldırcınlarında, akut seyirli ve yüksek ölüm oranıyla seyreden, akciğer, dalak, bursa Fabricius ve karaciğer nekrozlarıyla birlikte çekirdek içi bazofilik inklüzyon cisimciklerinin oluşumuyla belirgin bir adenovirüs enfeksiyonu. devamı...
 • Salmonellozis: Salmonella türlerinin tüm hayvan türlerinde ve insanlarda oluşturduğu, septisemi, yavru atma ve bağırsak yangısıyla belirgin akut veya kronik seyirli oldukça bulaşıcı hastalık, paratifoid. devamı...
 • Sars: Etkeni SARS’la ilişkili koronavirüs olan, insanlarda tipik olmayan pnömoniyle seyreden, oldukça bulaşıcı ve öldürücü bir viral hastalık, şiddetli akut solunum sendromu. devamı...
 • Kanatlı Nezlesi: Başta tavuk olmak üzere kanatlı türlerinde, Heamophilus paragallinarum tarafından oluşturulan, üst solunum yollarının ve hava keselerinin akut yangısı, konjunktivitis ve yüzde ödemiyle belirgin, ölüm oranı düşük salgınlara neden olabilen bakteriyel hastalık, bulaşıcı koriza, bulaşıcı burun akıntısı, tavuk nezlesi. devamı...
 • Domuz Gribi: Ortomiksovirüslerin neden olduğu, insanlara da bulaşabilen, trakeobronşit ve alveoler atelektaziyle belirgin, solunum sisteminin, akut seyirli viral hastalığı, domuz nezlesi, domuz enflüenzası. Genellikle Haemophilus influezae ikincil enfeksiyonlara sebep olur. devamı...
 • Dermatomiyozitis: İskoç ve Şetlant Çoban köpeklerinde, çiğneme ve yürüme zorluklarıyla birlikte kıl dökülmesi, kellik, deride kabuklanma, deri, deri altı ve kas dokusunda nekroz odaklarıyla belirgin, akut veya kronik seyirli kalıtsal hastalık, köpeklerin ailevi dermatomiyozitisi. devamı...
 • Kronik Solunum Sistemi Hastalığı: Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD. devamı...

Enfeksiyöz Bronşit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.