Enfeksiyöz Bursal Hastalık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Enfeksiyöz Bursal Hastalık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enfeksiyöz Bursal Hastalık" ne demek?

 1. Kanatlılarda, özellikle tavuklarda, bursa fabricius’ta lenfoid foliküllerin nekrozu ve yangılı değişimleri, ishal, but kaslarında, bezli ve kaslı mide geçişlerinde kanamalarla belirgin, humoral bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan viral hastalık, Gumboro hastalığı, kanatlıların enfeksiyöz nefrozisi, enfeksiyöz bursitis, IBD.

Enfeksiyöz Bursal Hastalık nedir? İlişkili sözcükler

 • Bulaşıcı Bodurluk Sendomu: Et tavukçuluğu endüstrisinde önemli kayıplara neden olan, gelişmenin ileri derecede baskılanmasıyla belirgin viral hastalık, helikopter hastalığı, enfeksiyöz stanting sendrom. devamı...
 • Enfeksiyöz Laringotrakeitis: Kanatlılarda oldukça bulaşıcı, yaygın fibrinli-kanamalı soluk borusu yangısı, hırıltılı solunum, solunum güçlüğü ve konjuktivitisle belirgin solunum sisteminin viral hastalığı, ILT. Genellikle subakut veya kronik seyirli ve bazen de öldürücüdür. devamı...
 • Kanatlıların Enfeksiyöz Sinovitisi: Etlik piliç ve hindi palazlarının Mycoplasma synovia’ya bağlı olarak oluşan eksudatif sinovitis, bursitis ve tendosinovitisle belirgin bulaşıcı hastalığı, enfeksiyöz kanatlı sinovitisi. devamı...
 • Yalancı Kuduz: Herpesviridae ailesinde yer alan bir virüsün neden olduğu, domuzlar başta olmak üzere, sığır, kedi, köpek, koyun, sıçan ve vizonlarda kuduz hastalığına benzer şiddetli kaşıntı, çırpınma ve felçle, patolojik olarak irinsiz beyin yangısıyla belirgin viral hastalık, enfeksiyöz bulbar paraliz, Aujesjky hastalığı, psödorabies. devamı...
 • Akabane Virüs Hastalığı: Bunyaviridae ailesinde, Bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, Akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi. devamı...
 • Enfeksiyöz Bronşit: Tavuklarda, burun akıntısı, normal dışı solunum sesleri, öksürük, yumurtada biçim bozuklukları, interstisyel böbrek yangısı ve yumurta kanalı yangısıyla belirgin, çok bulaşıcı ve akut seyirli bir koronavirüs enfeksiyonu, solunum güçlüğü hastalığı, kanatlı enfeksiyöz bronşiti. devamı...
 • Enfeksiyöz Sinovitis: Genç piliç ve hindilerde Mycoplasma synoviae’nın neden olduğu, synovial zarların yangılanmasıyla eklem lezyonları, topallık ve bunu takip eden büyümede gecikmeyle belirgin hastalık. devamı...
 • çiçek Hastalığı: Poxviridae ailesinde yer alan çiçek virüsünün insanlarda neden olduğu oldukça bulaşıcı ve sıklıkla öldürücü viral hastalık. Çeşitli balıklarda Herpesviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, derinin hiperplazisi sonu oluşan ve devamı...
 • Reovirüs Enfeksiyonları: Kanatlılarda, özellikle etlik piliçlerde ve hindi palazlarında büyümenin durması, canlı ağırlık kayıpları, tüylenmenin gecikmesi, ters ve kaba tüylenme, ayak ve gagalarda renk açılması, kemikleşmeme ve enteritisle belirgin malabsorbsiyon sendromuna neden olan viral hastalık. devamı...
 • Riemerella Anatipestiferenfeksiyonu: Ördek, hindi ve kazlar başta olmak üzere birçok kanatlı türünde, fibrinli perikarditis, perihepatitis, airsakkulitis, kazeöz salpingitis ve meningitisle belirgin ve önemli ekonomik kayıplara neden olan bakteri enfeksiyonu, anatipestifer enfeksiyonu, kaz gribi, ördek septisemisi, yeni ördek hastalığı, enfeksiyöz serözitis. devamı...

Enfeksiyöz Bursal Hastalık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.