Enforce ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Enforce" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enforce" ne demek?

 1. Güçlendirmek, uygulamak, zorlamak, zorla yaptırmak, sözünü geçirmek, infaz etmek

 2. Mecbur etmek, icbar etmek

 3. Zorla almak veya yaptırmak

 4. Uygulamak, tatbik etmek, yerine getirmek, yürütmek

 5. Kuvvetlendirmek

Enforce nedir? İlişkili sözcükler

 • Fortify: İstihkam haline getirmek Takviye etmek, kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak, teyit etmek devamı...
 • Implement: Tamamlamak, ikmal etmek Yerine getir mek (taahhüt, plan) devamı...
 • Enforcement: Uygulama, zorlama, infaz devamı...
 • Execute: İcra etmek, tatbik mevkiine koymak, yürürlüğe koymak Başarmak, üstesinden gelmek, yapmak, etmek devamı...
 • Exercise: ), (f.) uygulama, tatbik, icra, yürütme, ifa, yerine getirme, kullanma Talim, alıştırma egzersiz devamı...
 • Enforce Limits: Sınırları zorla devamı...
 • Enforce Referential Integrity: Bilgi tutarlılığına zorla devamı...
 • Amplify: Bollaştırmak, genişletmek , büyütmek Sesini kuvvetlendirmek devamı...
 • Reduce: Azaltmak, indirmek, kırmak, küçültmek Şiddetini azaltmak devamı...
 • Implement A Pledge: Bir sözü yerine getirmek, bir andı uygulamak, bir vaadi uygulamak devamı...

Enforce ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.