enfranchise sözlük anlamı nedir?

Sözlükte enfranchise kelimesinin manası:

  1. Kabul etmek (üyeliğe vb.), hak tanımak, oy hakkı vermek, azat etmek, serbest bırakmak, sorumluluktan kurtarmak
  2. İmtiyaz vermek, ayrıcalık tanımak
  3. Vatandaşlığa kabul etmek, oy kullanma hakkı tanımak
  4. Azat etmek, serbest bırakmak

enfranchise ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları