english language ne demek

“İfadesiyle İlgili” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Bir şeyin başka bir şeyle bağlantılı olduğunu veya onunla ilgili olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu makale, “ifadesiyle ilgili” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve örneklerini inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “ifadesiyle ilgili” ifadesi “in relation to” veya “with regard to” olarak çevrilir. Bir şeyin başka bir şeyle bağlantılı olduğunu veya onunla ilgili olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • The company’s profits increased in relation to the previous year. (Şirketin kârları geçen yıla göre arttı.)
 • The government’s decision was made with regard to the public’s safety. (Hükümetin kararı halkın güvenliğiyle ilgili olarak alındı.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “ifadesiyle ilgili” ifadesi, bir şeyin başka bir şeyle bağlantılı olduğunu veya onunla ilgili olduğunu belirtmek için kullanılır. İngilizce’deki “in relation to” veya “with regard to” ifadelerine karşılık gelir. Örneğin:

 • Bu konu, eğitimle ilgilidir.
 • Bu karar, şirketin geleceğiyle ilgilidir.

Kullanımı

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır. Genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Bir şeyin başka bir şeyle bağlantısını veya ilişkisini belirtmek için
 • Bir şeyin başka bir şeyle ilgili olduğunu veya onunla ilgili olduğunu belirtmek için
 • Bir şeyin başka bir şeyin nedeni veya sonucu olduğunu belirtmek için

Örnekler

İngilizce Örnekler:

 • The new law is in relation to the protection of the environment. (Yeni yasa, çevrenin korunmasıyla ilgilidir.)
 • The doctor’s advice was given with regard to the patient’s health. (Doktorun tavsiyesi, hastanın sağlığıyla ilgili olarak verildi.)
 • The company’s success is due in relation to its innovative products. (Şirketin başarısı, yenilikçi ürünleriyle ilgilidir.)

Türkçe Örnekler:

 • Bu proje, ülkenin ekonomik kalkınmasıyla ilgilidir.
 • Bu haber, son günlerde yaşanan olaylarla ilgilidir.
 • Bu hastalık, sağlıksız beslenmeyle ilgilidir.

Sonuç

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Bir şeyin başka bir şeyle bağlantılı olduğunu veya onunla ilgili olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve hem İngilizce hem de Türkçe’de benzer bir anlama sahiptir.


Yayımlandı

kategorisi